skip to Main Content
0216 415 80 87 demos@demos.com.tr

BACALAR

Bacalarda uçak ikaz lambası uygulamaları

Bacalar genel olarak, bir sanayi tesisi, kazan, soba, fırın gibi ısı üreten yapıların ürettiği sıcak gazların ya da dumanın dış atmosfere salınmasını sağlayan tipik bir silindirik ve dikey yapıdır.

Bacalar genelde yerleşim yerlerine uzak olması gerekiyor ancak son zamanlarda şehirlerin inanılmaz genişlemesi ile bu tarz sanayi yapılaşmaları maalesef şehir içlerine dâhil olmuştur. Havaalanlarının çevresinde veya yüksekliği 45 metreyi aşan bacalar için uçak ikaz lambası artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bacaların özel durumundan dolayı, duman ve gazların görüntü kalitesini ve mesafesini azaltacağı için, konulacak aydınlatma ve uçak ikaz lambası sistemi soğutma kulelerin üstten 20 fit (6 m) altına monte edilebilir.

TEMEL KURALLAR

Uçak ikaz lambası kullanılacak seviye sayısı, yapının yüksekliğine göre tayin edilir;

 • Lambaların sayısı ve yerleri, tüm seviyelerde yatayda her yönden ışıkların görüneceği şekilde planlanmalıdır;
 • Lambalar, nesnenin ya da yapı grubunun temel hatlarını ortaya koyacak şekilde uygulanmalıdır;
 • Yapıların genişlik ve uzunluk değerleri, her seviyedeki lamba sayısını etkiler.
 • Tepeye yerleştirilen ışıklar, baca ağzından çıkan duman hesaplanarak dumanın engellemeyeceği seviyede aşağıya yerleştirilir.
wetra uçak ikaz sistemleri bacalar

UÇAK İKAZ LAMBASI ÖZELLİKLERİ

 • Y ≤ 45m olan yapılarda gece kullanımı için düşük yoğunluklu uçak ikaz lambaları uygundur. Bu tip lambalar yetersiz görülürse orta veya yüksek yoğunluklu lambalar kullanılabilir.
 • Orta yoğunluklu lambalar 45m < Y ≤ 150m olan yapılarda ya da yapı gruplarında A, B ya da C tipi olarak kullanılabilir.
 • Not: Orta yoğunluklu lambalar, A ve C tipi kendi tipleri ile birlikte, B tipi ise ya kendi tipi ile ya da LIOL-B kombinasyonu ile kullanılabilir.
 • Yüksek yoğunluklu A tipi lambalar Y > 150m olan yapılarda ve havacılık için gerekli görülen gündüz de yüksek yoğunluklu ışıkla aydınlatılması gereken yerlerde kullanılır.

UÇAK İKAZ SİSTEMİ UYGULAMASI

Bir bacaya uçak ikaz sistemi kurmak için 3 seçeneğiniz vardır.

 1. Bacanız sadece gece, kırmızı uçak ikaz lambası ile aydınlatılır.
  • Yetkili otoriteler, gündüz aydınlatmasına gerek olmadığını belirtirse
  • Yapınız uçak ikaz yönetmeliği doğrultusunda boyanmış ise (kırmızı beyaz şeritli)
 2. Bacanız gece, gündüz beyaz uçak ikaz lambası ile aydınlatılır.
 3. Bacanız gündüz beyaz, gece ise kırmızı uçak ikaz lambası ile aydınlatılır.
  • Yetkili otoriteler, gece beyaz ışık kullanılmasını çevre sakinleri için rahatsızlık oluşturacağını belirtirse

1 – BACANIZ SADECE GECE AYDINLATILACAK İSE

YÜKSEKLİK SEVİYE SAYISI
H ≤ 45m Sadece tek seviye: Düşük yoğunluklu
 

45m < H ≤ 105m

2 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – B Tipi;

Orta seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi.

 

 

105m < H ≤ 210m

4 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – B Tipi;

Birinci ara seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi;

İkinci ara seviye: Orta yoğunluklu – B Tipi;

En alt seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi.

Yüksekliğe Göre Seviye Sayısı

baca kırmızı uçak ikaz lambası

Çapa Göre Lamba Sayısı

baca uçak ikaz lambası çaplar

2 – BACANIZ GECE, GÜNDÜZ BEYAZ IŞIKLA AYDINLATILACAK İSE

Yüksekliğe Göre Seviye Sayısı

baca beyaz uçak ikaz lambası
YÜKSEKLİK SEVİYE SAYISI
H ≤ 105m Sadece tek seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi
 

105m < H ≤ 210m

2 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – A Tipi;

Orta seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi.

 

210m < H ≤ 315m

3 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – A Tipi;

Orta seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi;

En alt seviye: Orta seviye – A Tipi.

3 – BACANIZ GÜNDÜZ BEYAZ, GECE KIRMIZI IŞIKLA AYDINLATILACAK İSE

YÜKSEKLİK SEVİYE SAYISI
 

H ≤ 105m

2 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – AB Tipi;

Orta seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B tipi.

 

 

105m < H ≤ 210m

4 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – AB Tipi;

Birinci ara seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi;

İkinci ara seviye: Orta yoğunluklu – AB Tipi;

En alt seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi;

Yüksekliğe Göre Seviye Sayısı

baca beyaz kırmızı uçak ikaz lambası
Back To Top