skip to Main Content
0216 415 80 87 demos@demos.com.tr

Çanakkale 1915 Köprüsünde Luxsolar İmzası

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Luxsolar uçakikazlambaları sistemimiz ile yer alıyoruz. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü – ICAO tarafından sertifikalı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü – SHGM yönetmeliklerine uygun olan Luxsolar uçak ikaz lambaları İtalya’da üretilmektedir.…

Read more
Back To Top