skip to Main Content
0216 415 80 87 demos@demos.com.tr

KÖPRÜLER

Köprülerde uçak ikaz lambası uygulamaları

Köprüler ve diğer mega altyapı ve ulaştırma projeleri, hava trafiği açısından potansiyel bir engel teşkil edilebilirler ve hava trafiğinin güvenli bir şekilde akışı için ICAO yönetmelikleri doğrultusunda ışıklandırılmalıdırlar. Sivil havacılık genel müdürlüğü mevzuatı uygun olacak şekilde mania armatürlerinden oluşan uçak ikaz sistemi kullanılmalıdır.

TEMEL KURALLAR

 • Uçak ikaz lambasının tipi kullanılacak seviye sayısı, yapının yüksekliğine göre tayin edilir;
 • Uçak ikaz lambalarının sayısı ve yerleri, tüm seviyelerde yatayda her yönden ışıkların görüneceği şekilde planlanmalıdır;
 • Lambalar, nesnenin ya da yapı grubunun temel hatlarını ortaya koyacak şekilde uygulanmalıdır;
 • Yapıların genişlik ve uzunluk değerleri, her seviyedeki lamba sayısını etkiler.
wetra uçak ikaz sistemleri köprüler

IŞIK ÖZELLİKLERİ

 • Y ≤ 45m olan yapılarda gece kullanımı için düşük yoğunluklu uçak ikaz lambaları uygundur. Bu tip lambalar yetersiz görülürse orta veya yüksek yoğunluklu lambalar kullanılabilir.
 • Orta yoğunluklu lambalar 45m < Y ≤ 150m olan yapılarda ya da yapı gruplarında A, B ya da C tipi olarak kullanılabilir.
 • Not: Orta yoğunluklu lambalar, A ve C tipi kendi tipleri ile birlikte, B tipi ise ya kendi tipi ile ya da LIOL-B kombinasyonu ile kullanılabilir.
 • Yüksek yoğunluklu A tipi lambalar Y > 150m olan yapılarda ve havacılık için gerekli görülen gündüz de yüksek yoğunluklu ışıkla aydınlatılması gereken yerlerde kullanılır.

UÇAK İKAZ SİSTEMİ UYGULAMASI

Bir köprüye uçak ikaz sistemi kurmak için 3 seçeneğiniz vardır.

 1. Köprü sadece gece, kırmızı uçak ikaz lambası ile aydınlatılır.
  • Yetkili otoriteler, gündüz aydınlatmasına gerek olmadığını belirtirse
  • Yapınız uçak ikaz yönetmeliği doğrultusunda boyanmış ise (kırmızı beyaz şeritli)
 2. Köprü gece, gündüz beyaz uçak ikaz lambası ile aydınlatılır.
 3. Köprü gündüz beyaz, gece ise kırmızı uçak ikaz lambası ile aydınlatılır.
  • Yetkili otoriteler, gece beyaz ışık kullanılmasını çevre sakinleri için rahatsızlık oluşturacağını belirtirse

1 – KÖPRÜ SADECE GECE AYDINLATILACAK İSE

köprüde uçak ikaz lambası
YÜKSEKLİK SEVİYE SAYISI
H ≤ 45m Sadece tek seviye: Düşük yoğunluklu
 

45m < H ≤ 105m

2 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – B Tipi;

Orta seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi.

 

 

105m < H ≤ 210m

4 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – B Tipi;

Birinci ara seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi;

İkinci ara seviye: Orta yoğunluklu – B Tipi;

En alt seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi.

2 – KÖPRÜ GECE, GÜNDÜZ BEYAZ IŞIKLA AYDINLATILACAK İSE

Köprüde yüksek yoğunluklu uçak ikaz lambası
YÜKSEKLİK SEVİYE SAYISI
H ≤ 105m Sadece tek seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi
 

105m < H ≤ 210m

2 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – A Tipi;

Orta seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi.

 

210m < H ≤ 315m

3 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – A Tipi;

Orta seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi;

En alt seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi.

3 – KÖPRÜ GÜNDÜZ BEYAZ, GECE KIRMIZI IŞIKLA AYDINLATILACAK İSE

YÜKSEKLİK SEVİYE SAYISI
 

H ≤ 105m

2 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – AB Tipi;

Orta seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi.

 

 

105m < H ≤ 210m

4 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – AB Tipi;

Birinci ara seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi;

İkinci ara seviye: Orta yoğunluklu – AB Tipi;

En alt seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi;

Köprüde orta yoğunluklu uçak ikaz lambası
Back To Top