skip to Main Content
0216 415 80 87 demos@demos.com.tr

KULE VİNÇLER

Kule vinçlerde uçak ikaz sistemi uygulamaları

Ülkemizde hızla gelişen şehirleşmeyle birlikte artan sanayi ve konut inşaatları nedeniyle artık hemen her yerde karşımıza çıkan kule vinçler, yükseklikleri itibariyle hava araçlarının seyrüsefer güvenliği için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle havaalanı çevresinde veya yüksekliği 45 metreyi geçen kule vinçler için uçak ikaz sistemi kullanılması gerekiyor.

TEMEL KURALLAR

 • Uçak ikaz lambası kullanılacak seviye sayısı, yapının yüksekliğine göre tayin edilir;
 • Uçak ikaz lambalarının sayısı ve yerleri, tüm seviyelerde yatayda her yönden ışıkların görüneceği şekilde planlanmalıdır;
 • Mania armatürleri, nesnenin ya da yapı grubunun temel hatlarını ortaya koyacak şekilde uygulanmalıdır;
 • Yapıların genişlik ve uzunluk değerleri, her seviyedeki lamba sayısını etkiler.
wetra uçak ikaz sistemleri kule vinç

UÇAK İKAZ LAMBASI ÖZELLİKLERİ

 • Y ≤ 45m olan yapılarda gece kullanımı için düşük yoğunluklu uçak ikaz lambaları uygundur. Bu tip lambalar yetersiz görülürse orta veya yüksek yoğunluklu lambalar kullanılabilir.
 • Orta yoğunluklu lambalar 45m < Y ≤ 150m olan yapılarda ya da yapı gruplarında A, B ya da C tipi olarak kullanılabilir.
 • Not: Orta yoğunluklu lambalar, A ve C tipi kendi tipleri ile birlikte, B tipi ise ya kendi tipi ile ya da LIOL-B kombinasyonu ile kullanılabilir.
 • Yüksek yoğunluklu A tipi lambalar Y > 150m olan yapılarda ve havacılık için gerekli görülen gündüz de yüksek yoğunluklu ışıkla aydınlatılması gereken yerlerde kullanılır.

UÇAK İKAZ SİSTEMİ UYGULAMASI

Bir kule vinçe uçak ikaz sistemi kurmak için 3 seçeneğiniz vardır.

 1. Kule vinç sadece gece, kırmızı uçak ikaz lambası ile aydınlatılır.
  • Yetkili otoriteler, gündüz aydınlatmasına gerek olmadığını belirtirse
  • Yapınız uçak ikaz yönetmeliği doğrultusunda boyanmış ise (kırmızı beyaz şeritli)
 2. Kule vinç gece, gündüz beyaz uçak ikaz lambası ile aydınlatılır.
 3. Kule vinç gündüz beyaz, gece ise kırmızı uçak ikaz lambası ile aydınlatılır.
  • Yetkili otoriteler, gece beyaz ışık kullanılmasını çevre sakinleri için rahatsızlık oluşturacağını belirtirse

1 – KULE VİNÇ SADECE GECE AYDINLATILACAK İSE

YÜKSEKLİK SEVİYE SAYISI
H ≤ 45m Sadece tek seviye: Düşük yoğunluklu
 

45m < H ≤ 105m

2 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – B Tipi;

Orta seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi.

 

 

105m < H ≤ 210m

4 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – B Tipi;

Birinci ara seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi;

İkinci ara seviye: Orta yoğunluklu – B Tipi;

En alt seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi.

 

configuration aviation obstruction light 2

Işıklar yapının ana hattını belli etmeli;

1 ya da daha fazla lamba çapraz olarak yerleştirilir;

 

aviation obstruction light crane

 

 

Tepe seviyesinde 1-3 lamba kullanılabilir (denge ağırlığında, tepede ve uç noktada).

Yüksekliğe Göre Seviye Sayısı

vinç kırmızı uçak ikaz lambası

2 – KULE VİNÇ GECE, GÜNDÜZ BEYAZ IŞIKLA AYDINLATILACAK İSE

Yüksekliğe Göre Seviye Sayısı

vinç beyaz uçak ikaz lambası
YÜKSEKLİK SEVİYE SAYISI
H ≤ 105m Sadece tek seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi
 

105m < H ≤ 210m

2 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – A Tipi;

Orta seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi.

 

210m < H ≤ 315m

3 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – A Tipi;

Orta seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi;

En alt seviye: Orta yoğunluklu – A Tipi.

3 – KULE VİNÇ GÜNDÜZ BEYAZ, GECE KIRMIZI IŞIKLA AYDINLATILACAK İSE

YÜKSEKLİK SEVİYE SAYISI
 

H ≤ 105m

2 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – AB Tipi;

Orta seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi.

 

 

105m < H ≤ 210m

4 seviye:

Tepe seviyesi: Orta yoğunluklu – AB Tipi;

Birinci ara seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi;

İkinci ara seviye: Orta seviye – AB Tipi;

En alt seviye: Düşük / Orta yoğunluklu – B Tipi;

Yüksekliğe Göre Seviye Sayısı

vinç beyaz kırmızı uçak ikaz lambası
Back To Top