skip to Main Content
0216 415 80 87 demos@demos.com.tr

Uçak İkaz Lambası / Mania Armatürü Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

Havacılık sektörü, dinamik bir sektör olup, ekonomik büyümenin sürdürülmesinde anahtar rol oynamaktadır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde son dönemde sivil havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, uluslararası örgütler tarafından geleceğe yönelik yapılan tahminler de dikkate alındığında, daha büyük bir ivmeyle artacaktır.

Bilindiği gibi, sivil havacılık faaliyetleri, başta Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı(ICAO), Avrupa Sivil Havacılık Konferansı(ECAC), Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı (EUROCONTROL) ve Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliği (JAA) olmak üzere uluslararası örgütler tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde yürütülmektedir.

Tüm bu denetim mekanizmaları tarafından belirlenen standartlara uygun olarak mania armatürlerinin ışıklandırması yapılmaktadır.

Mania armatürü seçilirken de dikkat edilmesi gereken birçok kriter ve ipucu bulunmaktadır.

LED TEKNOLOJİSİ – Kullanılacak lamba seçiminde içerisinde kullanılan ledlerin uzun ömürlü olmasına ve sağlamış olduğu ışık emisyonuna dikkat edilmelidir. Üretici firma tarafından test raporları ve sertifikaları talep edierek standartlara uygunluğu kontrol edilmelidir.

ICAO UYUMLULUĞU – Manialarda kullanılacak armatürlerin EN17025 onaylı bir laboratuvar tarafından verilmiş sertifikaya sahip olması gerekir.

ELEKTRONİK VE MEKANİK PARÇALAR – Armatürlerde kullanılan elektronik ve mekanik parçaların bakımı kolay ve uzun kullanım ömrü sağlaması gerekir. Uçak ikaz ışıklarının kullanıldığı alanlar düşünüldüğünde, özellikle kullanılan elektronik parçaların sık arıza çıkarması kullanıcı için büyük problem teşkil etmektedir.

Back To Top